משרדינו

התעשיה 15, נשר

ביטוח חו"ל

קרנות השתלמות לעצמאים

מאז 2008, עם הפיכת החיסכון הפנסיוני לחיסכון המיועד לקצבה, נוצר וואקום אל מול הצורך של החוסך העצמאי בחיסכון הוני. לחוסך השכיר נותר רכיב הפיצויים כאפיק הוני, עם מגבלותיו, אך עבור החוסך העצמאי פתרון זה אינו רלוונטי.
תכנון וניהול ההכנסות כקצבה לאחר גיל פרישה הינו נושא חשוב וקריטי, במיוחד לחוסך העצמאי, אך ישנם צרכים רבים נוספים ובכדי לממשם, אנו זקוקים לחיסכון הוני.

כיום, כדי לייצר לעצמו רכיב חיסכון הוני משמעותי לגיל פרישה, עומדת לרשות החוסך העצמאי אפשרות להפקיד לקרן השתלמות. קרן ההשתלמות אינה תחליף לחיסכון הפנסיוני למטרת קצבה, חשוב שתיפתח במקביל וכצעד משלים.

איך בוחרים את מבנה ההשקעות בקרן השתלמות?

  1. רמת הסיכון בהשקעות צריכה להתאים לאופק ההשקעה. אם אין בכוונתנו לצרוך את הכספים לפני גיל הפרישה – יש לבחור רמת סיכון מתאימה, ולהיפך.
  2. קרן ההשתלמות מהווה חלק מסך כל הנכסים שלנו ובבחירת תמהיל ההשקעות יש לקחת בחשבון את התמונה הכוללת של ההשקעות שלנו. במידה ומעוניינים לגוון ולפזר – זה בדיוק המקום לבחירה שונה מהתיק הפנסיוני.
  3. מיסוי – הפטור ממס רווחי הון בקרן השתלמות (מוגבל בתקרה) מהווה שיפור משמעותי לצבירת ההון ויש לזכור זאת בעת הצורך במימוש נכסים. נכס שאינו פטור יכול להיות ראוי למימוש לפני קרן ההשתלמות.

נזילות – יתרון או הכרח?

לנזילות של קרן ההשתלמות בתום 6 שנות חיסכון יש יתרון גדול. אין הכרח לפדות את הכספים משום שההפקדות המתווספות נהנות אף הן מאותה נזילות, זאת כל עוד לא מושכים כספים מהקרן. אך הידיעה שיש מקור נזיל נותנת לחוסך תחושת רגיעה, גם אם אין סיבה למשיכה כעת.

מי שומר עלי ?

כמו כל קופות הגמל למיניהן, גם קרן השתלמות פועלת בסביבה של חוקים, תקנות, רגולציה ופיקוח נרחבים, הן מצד המפקח על שוק ההון במשרד האוצר והן על ידי גורמים פנימיים בגוף המנהל: דירקטורים חיצוניים מפקחים על ניהול הקרן וועדות השקעה מפקחות ומנחות את מנהלי ההשקעות בעבודתם השוטפת.

האם חובה לצאת להשתלמות?

במקור נבנו הקרנות כמכשיר למימון השתלמויות, אולם עם השנים הפכה קרן ההשתלמות למכשיר חסכון לכל מטרה עם הטבות מס, כאשר משיכה פטורה של הכספים כפופה לוותק של 6 שנים.

ואם אני צריך את הכסף קודם?

במקרה בו החוסך זקוק לכספו בטרם חלפו 6 שנות וותק – ניתן כבר לאחר 3 שנות וותק לקבל הלוואה של עד 50% מהצבירה וזאת ללא בטחונות נוספים.
מהן הטבות המס לעצמאי בקרן השתלמות?
עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות 7% מההכנסה השנתית, עד לתקרה של 249,000 ₪, מתוכם 2.5% אינם מוכרים כהוצאה ו-4.5% מותרים בניכוי. תקרת ההפקדה המוטבת לרווחים פטורים ממס לעמית עצמאי בשנת 2011 הינה 17,400 ₪.