משרדינו

התעשיה 15, נשר

ביטוח חו"ל

מקדם קצבה – על מה ולמה

הצטרפתם לתכנית חיסכון לפנסיה? שימו לב למקדם הקצבה ולכל מה שקשור אליו.

החיסכון הפנסיוני נועד לספק לחוסכים קצבה עם היציאה לגמלאות והפסקת העבודה. עצם קיומו של חיסכון כזה מעיד על חשיבה ותכנון לטווח הרחוק, במיוחד עם העלייה בתוחלת החיים וההכרה בכך שגם לאחר היציאה לפנסיה, צפויות לרובנו עוד שנים ארוכות, ומוטב שנבטיח לעצמנו יציבות כלכלית במהלכן. עם זאת, אותה עליה בתוחלת החיים, מחייבת תשומת-לב לאחד המרכיבים המהותיים בתכנית הפנסיה – מקדם הקצבה.

מהו מקדם קצבה?

מקדם הקצבה קובע את הקצבה החודשית אותה מקבל אדם מתוך חיסכון הפנסיה שלו, עם יציאתו לגמלאות. המקדם נקבע על פי תוחלת החיים הצפויה (המחושבת על פי תוחלת חיים ממוצעת) מרגע היציאה לגמלאות, ומסלול ההורשה שבחר הפורש. הסכום המצוי בחיסכון הפנסיה מחולק לפיו. למשל, אם בחיסכון הפנסיה של אדם נצברו 2,000,000 ש”ח, ונקבע לו מקדם קצבה של 250, הקצבה החודשית אותה יקבל היא 8000 ש”ח בחודש. מקדמי הקצבה המוצעים על ידי חברת הביטוח, הם חלק בלתי-נפרד מכל תכנית פנסיה.

אילו סוגי מקדמי קבצה קיימים?

  • מקדם קצבה מובטח – נקבע בעת ההצטרפות לתכנית הביטוח, ואינו ניתן לשינוי בשל שינויים בתוחלת החיים או בתשואה.
  • מקדם קצבה בעל הבטחת תוחלת חיים – אינו ניתן לשינוי בשל שינויים בתוחלת החיים, אך נתון לשינויים בשל שינויים בתשואה.
  • מקדם קצבה לא מובטח – ניתן לשינוי הן בשל שינויים בתוחלת החיים, והן בשל שינויים בתשואה.
  • מקדם המרה בקרן הפנסיה – אינו נקבע מראש, אלא עם יציאת המבוטח לגמלאות, ונתון לשינויים גם לאחר מכן.

מהו “שיעור הגדלה”?

“שיעור הגדלה” הנו גורם הנוסף למקדם הקצבה בחלק מתכניות הביטוח. מדובר באחוז קבוע מראש המגדיל את מקדם הקצבה בכל שנה החולפת מאז ההצטרפות לתוכנית ועד לתחילת קבלת הקצבה. למשל, בדוגמה שהובאה בשאלה הראשונה, אם למקדם הקצבה של 250 עבור חיסכון פנסיה של 2,000,000 ש”ח נקבע שיעור הגדלה 0.08, והמבוטח הצטרף לתכנית 15 שנה לפני קבלת הקצבה, הרי שמקדם הקצבה שלו יגדל מ-250, ל-251.2 (תוספת של 0.08X15). הקצבה החודשית תרד בהתאם לכ-7961 ש”ח.

היות ושיעור ההגדלה מקטין את הקצבה החודשית, יש לשים לב אליו בעת ההצטרפות לתכנית הביטוח.